2022-2023 Güzdönemi Vize Mazeret Sınavı Müracaat Duyurusu

2022-2023 GüzDönemi Yarıyıl İçi (Vize) Mazeret Sınav Müracaatları

 

Sevgili öğrencilerimiz;

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yarıyıl İçi Sınavları (Vize) sınavlarına mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin,

mutlaka MAZERETLERİNİ BELGELEYEN EVRAK(Aksi takdirde müracaatınız kabul olunmayacaktır.) ile birlikte aşağıdaki linkten;

http://sbf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/10228/ogrenci-muracaati-form-ve-dilekceler   

( Fakültemiz web sayfasında öğrenci linkinin altında Öğrenci Form ve Dilekçeleri) 

 

erişecekleri mazeret sınavı müracaat dilekçesini imzalı ve taranmış olarak;  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin 4. Fıkrası gereği,

“Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına mazeretini gösterir belge ile yazılı olarak yapılır.” denildiğinden,

yarıyıl içi sınavını takip eden 3 iş günü içerisinde

sbf@dpu.edu.tr kurumsal e-mail adresimize göndermeleri veya

Fakültemiz İlgili Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

NOT           :  Yarıyıl içi(VİZE) mazeret sınavları  07 - 09 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

14 Kasım 2022, Pazartesi / 164 defa okundu.