Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil BİŞGİN


            Spor Yöneticiliği Bölümü,Yükseköğretim kurulu başkanlığının 21.02.2003 tarihli yürütme kurulu toplantısında incelenen 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2/h maddeleri uyarınca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2003 yılında açılarak 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.

         Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı spor alanında ihtiyaç duyulan yöneticileri yetiştirmektir. Mezunlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Programda spor işletmeciliği, yönetim ve organizasyon, spor hukuku, iletişim, pazarlama gibi ders ve konulara yer verilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, Cuma