Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Prof.Dr Mehmet ACET

          1992 yılında kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adını, Kurtuluş Savaşı döneminde kazanılan Dumlupınar Zaferinden almıştır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 14 Nisan 1994 tarihinde kurulmuş ve 1994-1995 Eğitim – Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır.

         Nisan 1999 da 99.12628 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile DPÜ bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Yüksekokula bağlanmıştır. 1999-2000 öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim yeni çatı altında başlamıştır.

      Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022, Cumartesi